Pályára állítunk! Webinárium Kinde Annával

A KUTOSZ az EFOP-3.4.4. pályázat konzorciumi partnereként webináriumi sorozatot indít, melynek célja a középiskolások matematikai, műszaki és természettudományos területekre történő pályaorientációs felkészítése. A webináriumi sorozatban 2017 decembere és 2020 márciusa között, 10 alkalommal (negyedévente egyszer) kerül sor webináriumi előadásokra.

Hetedik előadónk Kinde Anna, aki az élő szerepjátékok pedagógiai alkalmazásairól beszél.

Az előadó:

Kinde Anna

Az előadás címe és rövid összegzése:

Ismeretszerzés, megértés, alkotás az élőszerepjátékban (LARP)   

Előadásomban az élőszerepjátékot vizsgálom különböző szerepeiben: hobbiként, mely a kikapcsolódást nyújt és készségeket fejleszt, bonyolult témák (nemi szerepek, társdalmi berendezkedések, politikai struktúrák) feldolgozására alkalmas közösségi művészeti ágként és oktatási intézményekben használható, tanulást facilitáló eszközként. 

Az előadás házigazdája Réti Mónika.

Az előadásra 2019. december 2-án hetfőn 17.00-tól került sor.

Megtekinthető itt:
https://www.anymeeting.com/405-017-060

A link az előadás napján 16.50-től aktív.

Szeretettel várunk mindenkit!