Szalay Luca PhD

Név
Szalay Luca PhD
Munkahely
ELTE Kémia Intézet, Szakmódszertani csoport

 

Dr. Szalay Luca 2006 óta az ELTE Kémiai Intézet adjunktusa.
 
Oktatási tevékenység:
Oktatott tárgyak: A kémiatanítás módszertana 1; 2 (elmélet + gyakorlat); Feladatmegoldások tanítása; A kémia története; Bevezetés a kémiatanításba, Scientific American – the international language of chemistry (angol szaknyelvi kommunikáció).
Szakdolgozati és tudományos diákköri témavezetés, szakmai anyagok lektorálása, tanulmányi verseny- és konferenciaszervezés, tanterv- és tananyagfejlesztés.
 
Bizottsági tagság:
Tagja a European Association for Chemical and Molecular Sciences Division of Chemical Education Tanácsának, az ELTE Közoktatási Bizottságának, az ELTE TTK Természettudományi Oktatásmódszertani Centrum Tanácsának, a Kémiai Intézet Oktatási Bizottságának, a Magyar Kémikusok Egyesülete Oktatási Bizottságának. A tanári mesterképzés kémia moduljának felelőse, a Magyar Kémikusok Egyesülete Kémiatanári Szakosztályának elnöke.
 
Részvétel kutatási-fejlesztési projektekben:
Számos hazai és nemzetközi projekt koordinátora, ill. résztvevője intézményi és intézményközi szinten, pl.
1.       TÁMOP- 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 (“ORSZÁGOS KOORDINÁCIÓVAL A PEDAGÓGUSKÉPZÉS MEGÚJÍTÁSÁÉRT” projekt, 2014-2015, koordinátor az ELTE TTK-n, http://tamop412b.elte.hu/
2.       TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 0001 „Pedagógusképzés támogatás” projekt, 2013-2014, a pedagógus portfóliók kémia mintafájljainak egyik kidolgozója, https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/pem/kemia.pdf
 
Publikációs tevékenység:
A Középiskolai Kémiai Lapok „Határtalan kémia” c. rovatának vezetője.
Számos cikk, illetve konferenciákon bemutatott poszter szerzője, kémiaoktatási, szakmódszertani, illetve kémia szakterületi kutatási témákban, pl.:
1.       1. Luca Szalay: Promoting research-led teaching of chemistry (poszter bemutatás a European Conference on Research in Chemistry Education 2014, “New Trends in Research-based Chemistry Education” című konferencián, Finnország, Jyväskylä, 2014. júl. 7-10., https://www.jyu.fi/kemia/en/research/ecrice2014 )
2.       Luca Szalay, Ken Gadd, Miklós Riedel: The progressive development of skills for advanced level chemistry students, Journal of Science Education, Vol. 14, pp 16-19, 2013
3.       Kertész János, Szalay Luca: Összefoglaló az OKNT természettudományos közoktatás helyzetével foglalkozó ad hoc bizottságának munkájáról, Magyar Kémikusok Lapja, LXIV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ● 2009. ÁPRILIS, 107-111. old.
4.        Szalay Luca “Standardbase a Leonardo da Vinci pilot project for practical education and training in chemistry”, Science in School, Issue 7, Winter 2007