Közlekedj okosan!

Célunk, hogy a tanulók az önmaguk és mások számára biztonságos gyalogos- és kerékpárral történő közlekedésre képessé váljanak, kialakuljanak a vészhelyzetek megelőzését szolgáló magatartásformák, ezzel növelve a személyes biztonságot is.

A 3x45 perces foglalkozások alkalmával a tanulók szociális kompetenciáját (figyelem, felelősség, nyitottság a társak felé, szabályokhoz való alkalmazkodás gyakorlása közlekedési szituációs helyzetekben), társas kompetenciáját (együttműködés, problémamegoldó gondolkodás fejlesztése, döntési kompetencia,szabálykövetés, egyéni- és csoportérdekek összeegyeztetése), anyanyelvi kompetenciáját (egyéni vélemények, tapasztalatok, értelmezések, érvelések, cáfolatok, szókincsbővítés), matematika kompetenciáját (megfigyelő, összehasonlító képesség fejlesztése) és személyes kompetenciáját (eligazodás a mindennapi életben, élethelyzetekben, rendszerességre, pontosságra és fegyelmezett munkára nevelés) lehet fejleszteni.

Koncentrációs lehetőségek: környezetismeret: lakóhely ismeret, szabályok értelmezése; életvitel és gyakorlati ismeretek: szabályok alkalmazása, biztonság; tánc- és dráma: improvizációs feladatok (vitafórum).

A tananyagot a Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola és a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
5. a természettudományos tagozatú osztályai számára Dr. Holeczné Morvai Ildikó készítette.