Felfedeztető tanuláshoz (IBL) valamint felelős kutatás és innovációhoz (RRI) kapcsolódó tananyagok

 

ARK OF INQUIRY:

KREATÍV TUDÁS - KÍSÉRLETES VILÁG - ÖRÖMTELI TANULÁS

On October 4, 2010, at 12.10 PM the dam of reservoir no. 10 of alumina plant of MAL Hungarian Aluminium (MAL Zrt.) collapsed causing a catastrophe without precedent. The sour cream like, highly alkaline thick mud flooded the area of Kolontár and Devecser near the reservoir. The damage caused casualties, injuries, psychological trauma and quite serious property damage.

On November 5, 2009, archaeologists exhumed the body of Tycho Brahe (1546 - 1601) from a tomb in Prague with the intention of clarifying the cause of the famous Danish astronomer's death. He is believed to have died from mercury poisoning. The researchers hope to use modern medical diagnostic tools to shed light on Brahe's medical history. They want to ascertain the real cause of death through the analysis of the remains of his bones, hair and clothing.

This project is based on teaching of the speech sounds in scientific aspects concentrating on interdisciplinary of sciences like biology/anatomy and language. The purpose of the work is to show the interrelation of speech organs and the organs of nutrition and to emphasize the operation of these organs during the formation of speech sounds. The aim of the work is to acquire the knowledge and have experiences in natural way with doing some experiments in order to make the children understand the learning is not only the process when you sit and read something.

2010. október 4-én 12 óra 10 perckor a MAL Zrt. Ajkai timföldgyára X. számú vörösiszap-tározójának a gátja átszakadt, ami példa nélküli katasztrófát idézett elő. A tározó melletti Kolontár és Devecser térségét a tejlfölszerűen sűrű, erősen lúgos kémhatású iszap elárasztotta, halálos áldozatokat, súlyos sérüléseket, lelki traumát és igen komoly anyagi károkat eredményezve.

Mi, magyarok különösen büszkék lehetünk akkor, ha a C-vitaminról van szó. Nobel-díjas tudósunk, Szent-Györgyi Albert neve összeforrt a C-vitaminéval. Nem véletlen. A C-vitamin számos, szervezetünkben zajló folyamathoz elengedhetetlen – ráadásul sok civilizációs ártalom vagy káros életmódbeli hatás (például a dohányzás) enyhítésében is segít. Számos élettani állapot esetén jótékony hatású, és más anyagokhoz képest még a kérdéses esetekben (például nagyobb adagok alkalmazása esetén) is csak kevés kockázattal rendelkezik.

Mi érdekeset árulhatunk el egy olyan köznapi és közismert anyagról, mint a víz? Azokat a dolgokat, jelenségeket (sőt: akár látványosságokat, ritkaságokat), amelyekkel túlságosan gyakran találkozunk, gyakran éppen ezért nem is vesszük igazán szemügyre. Az alábbi, vízzel kapcsolatos vizsgálódások is csupa-csupa olyan jelenségre hívják fel a figyelmet, amelyet nap mint nap tapasztalunk – ha nem is mindig közvetve. A víz állandó vándorlása – sejtjeinkben, keringési rendszerünkben és környezetünkben – életünk alapját jelenti.

A gyümölcstorta igazán csábító édesség – és elkészíteni sem olyan nagy ördöngösség. Kivéve, ha valami mégsem sikerül. Például nem dermed meg a tetején a zselé… De hát miért?! Hiszen követtük a recept előírásait… Akkor hol lehet a hiba? Romlott volt a zselatin? Vagy talán a recept volt rossz?

Az alábbiakban egyszerű, „konyhakémiai” kísérlettel deríthetünk fényt a jelenség okára.

A sumi nagashi (kiejtése: szumi nagasi) egy hagyományos japán papírfestési módszerre utal. Az eljárás lényege, hogy tust vagy más speciális festéket öntenek óvatosan a víz felszínére, majd ezeket finoman elkeverik. A víz felületére helyezett itatóspapír (vagy más, nedvszívó papírfajta) megfestődik és megszárítva érdekes mintázatot mutat.

Ebben a részben nemcsak ezzel a japán technikával, hanem néhány festékanyaggal illetve a polaritással és a felületi feszültséggel kapcsolatos problémákkal is foglalkozni fogunk.

Mióta világ a világ – de különösen mióta nem divat az idősödés, férfiak és nők egyaránt lelkesen kutatták a fiatal bőr titkát.

Eben M. Byers sikeres ember volt: ötvenes multimilliomos iparmágnás, sportember, a társasági elit tagja, az A.M. Byers Vasgyár igazgatója, a Bank of Pittsburgh és a pennsylvaniai bank elnöke, a Lake Erie Dock Company vezérigazgatója. Byers a kiváltságosok életét élte, még a gazdasági válság idején is. Nem fenyegette veszély sem New Yorkban fenntartott lóverseny-istállóit, sem pittsburghi házát, de még rhode island-i illetve south carolina-i nyaralóit sem.

Nyári melegben különösen jó érzés elkortyolni egy-egy pohár hideg üdítőt. Ugyanakkor számos felmérés tanúsága szerint – különösen fiatal korban – nemcsak az elhízásért, de a kettes típusú cukorbetegségért is (a mozgásszegény életmód mellett) elsősorban a túlzott üdítőfogyasztás tehető felelőssé. A mértéktelenül fogyasztott üdítőitalok emellett számos más betegség kialakulásához járulnak hozzá: ilyen például a fogszuvasodás vagy a csontritkulás.

2009. november 5-én régészek azzal a szándékkal ásták ki prágai sírhelyéből Tycho Brahe (1546-1601) testét, hogy tisztázzák a híres dán csillagász halálának okát. Feltételezések szerint ugyanis higanymérgezés végzett a tudóssal. A kutatók remélik, hogy a modern diagnosztikai eszközök tisztázzák Brahe kórtörténetét. A halál valódi okát csontjai, haja és ruházata maradványainak elemzésével szeretnék megtudni.

A hópelyhek különleges formái valószínűleg már az ősidőktől fogva rabul ejtették az embert. Meglepő, de még a hóval kapcsolatban is folyamatosan derülnek ki tudományos újdonságok. Tudjuk, hogy a hókristályok voltaképpen általában hat szimmetrikus ággal rendelkező jégkristályok, amelyek a levegőben kicsapódó vízpárából jönnek létre, rendszerint por vagy más idegen anyag körül. Azt is tudjuk, hogy tipikus méretük a mikroszkopikustól a pár milliméteres átmérőig terjed.

Fő célkitűzéseink közé tartozik a környezettudatos szemléletre való nevelés, azok eszközeinek és lehetőségeinek feltárása a gyerekek előtt, valamint gyakorlati alkalmazásának lehetőségeit bemutatni. Bemutatjuk a veszélyeit annak, ha Földön nem változtatja meg az emberiség az életmódját. . A modul végére, kell, hogy legyen alternatívája arra, hogyan segítheti környezettudatos életre nevelni önmagát, iskolatársait, szüleit. Milyen lehetőségei vannak az iskolában, otthon, és a természeti környezetben.

Tantárgyi kapcsolatok, koncentrálási lehetőségek:

A tanulók korszerű ismeretekkel és azok gyakorlásához szükséges készségekkel és jártasságokkal rendelkezzenek az egészségük megóvása érdekében. Tanulják meg, hogy milyen összefüggés van a viselkedésük és az egészségi állapotuk között. A gyerekek tudják, hogy ők mit tehetnek az egészségük megőrzéséért, a balesetmentes hétköznapokért. Ismerjék meg a régi és az új orvosi műszereket.

A 3x45 perces foglalkozásokon lehetőség nyílik, hogy az elsősegélynyújtással kapcsolatos ismereteket változatos munkaformák során ismerkedjenek meg a tanulók:

Fő célkitűzéseink közé tartozik a környezettudatos szemléletre való nevelés. Rendszerszemléletű gondolkodásmód, célzatos és következetes kialakítása, mely fokozatosan feltárja a természetben és társadalomban élő ember és az általa létrehozott technikai környezet bonyolult összefonódását és kapcsolatrendszerét. A gyerekek ismerjék fel, hogy ők is felelősek a természet jövőjéért.

A 3x45 perces foglalkozások alaklamával számos képesség és kompetencia kerül fejlesztésre:

A modern kommunikációs eszközökkel kapcsolatos tudás fejlesztése, a kreativitás fejlesztése kritikus gondolkodás formálása. Cél kibővíteni és összekapcsolni a mobiltelefonokról eddig is meglévő ismereteiket, összefoglalni és rendszerezni a telefon hasznos felhasználási területeit, az alkalmazásokat mindennapi példákat bevonva. Az okos telefonok elterjedésének vannak pozítiv és negatív következményei is. Ezek az eszközök kis számítógépként működnek, hasznosak lehetnek a gyerekek számára, ha jól használják azokat, és kihasználják a mobilok adta lehetőségeket.


A mobiltelefonról eddig is meglévő ismereteik kibővítése, a felhasználási területek összefoglalása és rendszerezése, helyes telefonálási szokás, mobil-illem kialakítása. A kreativitás fejlesztése, a kritikus gondolkodás formálása.

A foglalkozások a következő problémákra, jelenségekre igyekszik megoldási, feldolgozási javaslatot adni.

1. foglalkozás: Mire jó a mobilom

A gyerekek ismerjék meg közvetlen tapasztalás által a repülés számukra megismerhető, érthető jelenségeit.
Kíváncsivá váljanak, kíváncsiságuk találjon kielégítésre. Magyarázat kereséssel a problémamegoldó gondolkodásuk fejlődjék.

A 3x45 perces foglalkozások alkalmával  lehetőség nyílik számos kompetencia és képesség, kézség fejlesztésére:

Célunk, hogy a tanulók az önmaguk és mások számára biztonságos gyalogos- és kerékpárral történő közlekedésre képessé váljanak, kialakuljanak a vészhelyzetek megelőzését szolgáló magatartásformák, ezzel növelve a személyes biztonságot is.