Szelektálj!-környezettudatosság a legkisebbeknél

Fő célkitűzéseink közé tartozik a környezettudatos szemléletre való nevelés. Rendszerszemléletű gondolkodásmód, célzatos és következetes kialakítása, mely fokozatosan feltárja a természetben és társadalomban élő ember és az általa létrehozott technikai környezet bonyolult összefonódását és kapcsolatrendszerét. A gyerekek ismerjék fel, hogy ők is felelősek a természet jövőjéért.

A 3x45 perces foglalkozások alaklamával számos képesség és kompetencia kerül fejlesztésre:

- kreativitás fejlesztése;
- ökológiai gondolkodás kialakítása, fejlesztése, a környezetetika hatékony fejlesztése.
- egymáshoz, és a környezethez való alkalmazkodás fejlesztése, környezettudatos magatartás kialakítása.
- érzelmi nevelés.
- rendszerességre, pontosságra és fegyelmezett munkára nevelés.
- a környezet adta értékek megóvásának fontosságára való neveléssel a helyes értékrend kialakításának fejlesztése.
- megfigyelő-összehasonlító képesség fejlesztése
- beszédfejlesztés.

Az első foglalkozáson (Szelektív hulladékgyűjtés) arra keressük a választ, hogyan nem fulladunk bele 20 év múlva a saját szemetünkbe. Cél, hogy tudatosodjon a gyerekekben, a szemét és a hulladék közötti különbséget, a szemét mennyiségének csökkentésére kell törekedni, hogyan gyűjtsük a hulladékot.

A második foglalkozáson (Kupakok újrahasznosítása) bemutatjuk a veszélyeit annak, ha Földön nem változtatja meg az emberiség az életmódját. Foglalkozunk a hulladék újrahasznosításával illetve azzal, hogy szemétproblémáink kiindulópontja a rossz vásárlási szokásaink.

A harmadik foglalkozáson (Kutau-vidám társasjáték) célunk, hogy a gyerekek maguk tapasztalják meg a természetes és mesterséges környezetünk szépségeit, ezek kapcsolatát és egymásra gyakorolt hatását. Megszerzett tudásukat gyarapítani, alkalmazni, elmélyíteni, továbbadni legyenek képesek a mindennapi élet folyamán.

A tananyagot a Kecskeméti Zrínyi Ilona Általános Iskola és a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
1.a természettudományos irányultságú osztályai számára  Müller Mónika készítette.