Zöldítsd a gondolkodásod! –környezettudatosság nagyobbaknál

Fő célkitűzéseink közé tartozik a környezettudatos szemléletre való nevelés, azok eszközeinek és lehetőségeinek feltárása a gyerekek előtt, valamint gyakorlati alkalmazásának lehetőségeit bemutatni. Bemutatjuk a veszélyeit annak, ha Földön nem változtatja meg az emberiség az életmódját. . A modul végére, kell, hogy legyen alternatívája arra, hogyan segítheti környezettudatos életre nevelni önmagát, iskolatársait, szüleit. Milyen lehetőségei vannak az iskolában, otthon, és a természeti környezetben.

Tantárgyi kapcsolatok, koncentrálási lehetőségek:

 • az egészséges életmódra neveléshez,
 • matematikához, a gyerekeket körülvevő tárgyi környezet mennyiségi, térbeli viszonyainak megismerése, adatok gyűjtése… (mérések, számítások) által
 •  természet ábrázolása, molinók készítésével a rajz- és vizuális kultúra tantárgyhoz
 • anyanyelvi neveléshez az érvelés, kommunikáció fejlesztés kapcsán.

A 3x45 perces foglalkozásokon alkalom nyílik számos képesség és kompetencia fejlesztésére:

 • gondolati modellező képesség, kreativitás fejlesztése.
 • ökológiai gondolkodás kialakítása, fejlesztése, a környezetetika hatékony fejlesztése.
 • egymáshoz, és a környezethez való alkalmazkodás fejlesztése, környezettudatos magatartás kialakítása, globális összefüggések megértése.
 • tapasztalatokon alapuló kreatív érzelmi és értelmi környezeti nevelés.
 • rendszerességre, a feladatok ütemezésére, pontosságra és fegyelmezett munkára nevelés.
 • a természettudományos, technikai kompetenciák fejlesztése.
 • a tanulói kísérletek, vizsgálatok a hatékony, önálló tanulás kompetenciaelemeit erősítik.
 • az egészség és a környezet összefüggéseinek feltárása, és azoknak az ismereteknek és jártasságoknak a kialakítása, amelyek segítségével képesek lesznek a tanulóink megelőzni az egészségügyi problémáikat.
 • természeti, szociális környezetünk ismerete, óvása, fejlesztése, hagyományok fenntartása, védelme.
 • a környezet adta értékek megóvásának fontosságára való neveléssel a helyes értékrend kialakításának fejlesztése

Az első foglalkozást (Ökológiai lábnyom) a következő problémák köré szervezzük: Földünket használjuk, kihasználjuk. Különösen igaz ez Európára és az USA-ra. Megfordítható-e ez a folyamat? Megakadályozható-e a levegő szennyezés fokozódása, ívóvíz készleteink mérgezése? Mivel teszi tönkre közvetlen és tágabb környezetét egy átlagos magyar diák, amikor nem önt mérget a vízbe és a földre? Hogyan árt átlagos fogyasztóként, hogyan csökkenthetné „lábnyomát”?

A második foglalkozáson (Tudatos fogyasztó) azt játjuk körbe, hogyan táplálkozhatunk egészségesen, mi alapján válasszunk ruhát, kozmetikumot, tartós fogyasztási eszközöket, mit hol érdemes vásárolni, mit jelent tudatos fogyasztónak lenni.

A harmadik fogalkozáson (Ipartelep nálunk?) egy adott település valós problémájával kerülünk szembe
Milyen érdekeket és érveket lehet és kell figyelembe vennie a településnek ipartelep létesítése során?

A tananyagot a Kecskeméti Zrínyi Ilona Általános Iskola és a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
5.a természettudományos tagozatú osztályai számára Dr. Holeczné Morvai Ildikó készítette.