Kontra Györgyné Innovációs Ösztöndíj

A Kontra Györgyné Innovációs Ösztöndíjat a Kutató Tanárok Országos Szövetsége a Magyar innovációs Szövetséggel együttműködésben azon művészeti vagy humán tantárgyakat tanító, kiemelkedően eredményes pedagógusoknak adja, akik:

  • napi lelkes munkájuk mellett illetve azt segítendő
  • pedagógiai, módszertani innovációkat dolgoznak ki illetve valósítanak meg
  • sikeresen készítik fel emelt szintű érettségi vizsgára illetve tanulmányi versenyekre, pályázatokra növendékeiket
  • tanítványaikat önálló alkotó munkára inspirálják
  • maguk is aktív tudományos illetve alkotó életet élnek.

A díjat - amely egyszeri pénzbeli támogatás - pályázat útján lehet elnyerni. A pályázatokat független zsűri bírálja el.

Kontra Györgyné rövid életrajza:

Kontra Györgyné

1926-1997
 
Kontra Györgyné lánynevén Kozma Ilona 1926. április 29-én született Budapesten, édesapja dr. Kozma Balázs ügyvéd, édesanyja Szeremley Császár Margit tanítónő volt. Középiskolába a Veres Pálné Leánygimnáziumba járt, a gimnázium internátusában bentlakó volt. A gimnázium művelt tanárainak, humanista szellemének nagyon sokat köszönhetett, pályaválasztását is az ott kapott eszmék és példák befolyásolták első sorban. 1944-ben beiratkozott a budapesti egyetem Bölcsészeti Karán magyar–latin szakra, 1950-ben kapott tanári diplomát. 1949-ben feleségül ment dr. Kontra Györgyhöz, házasságukból négy gyermek született. Diploma után egy évig a Budapest, VI. kerületi Érsek utcai általános iskolában tanított, majd a Közoktatásügyi Kiadó (átszervezés után: Tankönyvkiadó) pedagógiai lektora volt. 1953-tól 1959-ig szüneteltette munkaviszonyát. 1959-ben a Lorántffy utcai Diákkollégium nevelőtanára lett, 1961-ben magyar–latin szakos tanári kinevezést kapott a Móricz Zsigmond Gimnáziumba. A Móricz tanáraként hosszú évekig vezetőtanára volt az ELTÉ-nek.
Nyugdíjasként 1989-től 1994-ig tanított az ELTE Trefort utcai gyakorlógimnáziumában is, és latint tanított az ELTE jogi karán is. 
Tanítványok százai, ÉLETRE SZÓLÓ tanárélményüket
köszönhetik neki.
 
 Szenvedélyes és humorral átszőtt, műelemző óráin az irodalmi alkotások titkai felfedezésének nagy kalandjába avatta be diákjait. Latin óráin, megelevenedett az antik világ, miközben a tanítványai örömmel vetették be magukat a nyelvtani szerkezetek kutatásába.
 
 
1984-ben a Magyar Irodalomtörténeti Társaság a magyar irodalom oktatásában elért kimagasló eredményeiért Kontra Györgynének Toldy Ferenc emlékérmet adományozott. A kitüntetés indoklásában ez állt: K.Gy-né „a kiveszőben lévő szerencsés emberek közé tartozik, akik még az úgynevezett klasszikus műveltség birtokosai.
 
 Akkor, amikor az élet rombolja az egyéniséget, ő belülről építkezik.”
1997. szeptember 6-án hunyt el Budapesten.
(Összeállította dr. Kontra Miklós, Kontra Györgyné fia)
 
HOMAGE a ILUS
 
(Hódolók, azaz, a pályatárs, barát, és tanítványok gondolataiból)
 
Mindig maximális energia-bedobással csinálta, amit csinált.                  Gryllus Vilmos Kossuth díjas zenész
 
Mindig mindenre és mindenkire volt ideje, és minden(ki)re emlékezett. Dr Ránky Katalin  elnök l”Oreal Magyarország
 
napsugaras személyiség, Az ő adakozó lénye maga volt hitének megvallása, példa a követésre.   Simoncsics Péter nyelvész
 
Már az is elég, ha bejön és a tanári szoba asztalára leteszi a táskáját. Gyürei Vera magyar tanár Magyar Film Archívum igazgatója
 
Már akkor is tudtuk, éreztük, de igazán „most látom milyen óriás Ő”! Fodor Erika Kutató Tanárok Országos Szövetsége elnök
 
Férjével, dr Kontra Györggyel,
példát mutattak egy nem könnyű korban, hogy
 
így is lehet, és talán, csak így érdemes!