1. szellemi termék: helyzetjelentés

Az Urban Science projekt első szellemi terméke a természettudományos és a fenntarthatóságra nevelés helyzetét, lehetőségeit tárta fel a projektben résztvevő országokban, különös tekintettel a városokban, terepi foglalkozásokkal, felfedeztető tanulással, tanítási órákon megvalósítható tevékenységekre, a lehetséges együttműködésekre és a projekt vállalt feladataira és az azokkal kapcsolatos kihívásokra.

A résztvevő országok kerekasztal-beszélgetéseket, szakmai műhelyeket, különböző partnerekkel közös eszmecseréket szerveztek. Ezek alapján állt össze a letölthető dokumentum.

IO1_Hu.pdf (1.23 MB)