Új projektben a KUTOSZ: Urban Science

A Kutató Tanárok Országos Szövetsége is tagja volt annak a konzorciumnak, amely sikeresen pályázott az Erasmus+ programban a fenntarthatóságra nevelés városi lehetőségeit felső tagozaton és középiskolákban (12-16 éves korosztály körében) vizsgáló Urban Science projekt támogatására. 

A munka idén, 2017 októberében indul, és hamarosan a projektről és az első lépésekről további részletekkel jelentkezünk!

Részlet a pályázatból:

"Európa lakosságának kétharmada városokban él. Századunk egyik legfontosabb kihívása, hogy képessé tegyük városainkat arra, hogy hatékony és fenntartható szolgáltatásokat tudjanak nyújtani, miközben lakosaik biztonságos, egészséges, és folyamatosan fejlődő környezetben, megfelelő információk birtokában éljenek. A városok vonzóbbá tétele a Lisszaboni Stratégia és az Európai Unió kohéziós politikájának része is. Az élhető városok, a megfelelő életminőség kulcskérdés, ha képzett munkaerőt, gyarapodó gazdaságot, tanulást, turizmust, és (nem utolsósorban) városlakókat szeretnénk látni. Ugyanakkor a városok hatása az energiafogyasztás, a szén-dioxid kibocsátás és a környezetterhelés terén is a legjelentősebbek között van.

Az Urban Science projekt célja ezért az, hogy a tanulókban a természettudományos megismerés módszereinek elsajátításán keresztül, a felfedeztető tanulás révén olyan kompetenciákat fejlesszen, amelyek révén aktívan képesek hozzájárulni ahhoz, hogy a városok egészégesebbek legyenek, hogy érdeklődésüknek megfelelően műszaki-természettudományos pályákra is alkalmassá váljanak, és hogy motiváltak legyenek a természettudományos ismeretszerzésre.

A projekt a városi Európa igényeire válaszol, ahol a jövő tudósainak készségei és tudása élhető, egészséges, fenntartható városokat alakíthat ki. Ezért az Urban Science projekt arra keresi a választ, hogyan használható fel a természettudományos tudás a városi problémák megoldására, ezáltal megmutatva a tanulóknak, miért érdemes a természettudományokkal foglalkozni. Az Urban Science projekt a tanárokat abban segíti, hogy izgalmas és inspiráló példákon és módszereken keresztül alakítsák saját tanítási gyakorlatukat úgy, hogy a természettudomány kézzelfogható hasznát, értelmét is megmutassák növendékeiknek. Emellett célja, hogy a tanulókat segítse versenyképesnek maradni gyorsan változó világunkban, amelynek megértéséhez a természettudományos tudás nélkülözhetetlen.

A projekt partnerek olyan, felfedeztető tanulásra építő, gyakorlatokon alapuló foglalkozásterveket osztanak meg, amelyek a tanulókat a közvetlen környezetükben jelentőséggel bíró problémák feltárására és lehetséges megoldására ösztönzi. A városi környezetet , Arjen Wals professzor nyomán, "élő laboratóriumként" értelmezzük, ahol a tanulók felfedezhetik, hogyan használható a természettudományos tudás, és miként segítheti hozzá a városlakókat egy egészségesebb lakó- és munkakörnyezethez annak alkalmazása. A tananyagokban a mobilitás, az energia, a zöld terek, a víz, a levegő, az épületek és a hulladék témái kiemelt szerepet kapnak. A váúrosi levegőszennyezés tanulmányozása például remek alkalom arra, hogy a zöldtetős épületek szén-dioxid megkötését vizsgálják a tanulók, amelynek nyomán  úgy tervezhetnek újra egy városrészt, hogy az alkalmassá váljon a szennyezőanyagok csökkentésére, vagy olyan algoritmusokat vizsgálhatnak és alkothatnak, amelyek segítségével a városlakók munkábajárása optimalizálható. Esettanulmányok elemzése vagy egy-egy téma középpontba állítása helyett, az Urban Science projektben a várost ökoszisztémaként, kölcsönhatások sorozatában értelmezve vizsgáljuk."

A projekt  a következőkre vállalkozik:

 • a városi környezetben végzett fenntarthatóságra nevelés és természettudományos oktatás kapcsolatának vizsgálata: a gyakorlat feltárása a résztvevő országokban;
 • sikerkritériumok megfogalmazása az iskolai alkalmazással kapcsolatban;
 • keretrendszer kidolgozása a városok mint élő laboratóriumok gyakorlati felhasználására;
 • 10 moduláris foglalkozásterv (mintamodul) készítése a 12-16 éves korosztály számára, értékelési szempontrendszer kidolgozásával;
 • 10 kihívás elkészítése a 10 mintamodulhoz kapcsolódóan 12-16 éves tanulók számára;
 • ajánlások megfogalmazása a minatmodulok és a kihívások iskolai felhasználására, azok kísérleti jellegű kipróbálása nyomán;
 • városi környezetre szabott terepi foglalkozástervek készítése középiskolai tanulócsoportok számára;
 • városi, a fenntarthatóság és a természettudományok területeit ötvöző, a tanulók számára inspiráló foglalkozásprofilok összegyűjtése és közzététele;
 • tanári segédanyagok összeállítása;
 • tanártovábbképző program készítése és kipróbálása;
 • érdeklődő tanárok számára továbbképzés megtartása.

A projekt anyagai közül a sikerkritériumok, a mintamodulok, a kihívások és a képzési anyagok a KUTOSZ illetve a projekt honlapján magyarul is hozzáférhetők lesznek.

A projektről blog is indul, itt: https://urban-science.blog/

A projekt időtartama: 2017 - 2020.

A résztvevő partnerek: