"Pályára állítunk!" webináriumi sorozat indul 2017 novemberében

A KUTOSZ az EFOP-3.4.4. pályázat konzorciumi partnereként webináriumi sorozatot indít, melynek célja a középiskolások matematikai, műszaki és természettudományos területekre történő pályaorientációs felkészítése. A webináriumi sorozatban 2017 novembere és 2020 márciusa között, 10 alkalommal (negyedévente egyszer) kerül sor webináriumi előadásokra.

"A felsőoktatásba való bekerülést elősegítő készségfejlesztő és kommunikációs programok megvalósítása, valamint az MTMI szakok népszerűsítése a Pannon Egyetemen" című EFOP-3.4.4-16-2017-00002 projekt során a Kutató Tanárok Országos Szövetsége koordinálásában olyan webináriumi program szerveződik, amely a legkorszerűbb szakmai (szaktárgyi) és módszertani tudást korszerű formában, a résztvevők aktív bevonódására építve valósul meg.

A webinárium a résztvevők számára ingyenes, és nemcsak számítógépről, hanem okostelefonról vagy táblagépről is könnyen követhető, tehát valós időben is az egyik leginkább akadálymentes és inkluzív tanulási forma. Ily módon minden magyar nyelven beszélő tanár és tanárjelölt részese lehet a szakmai tanulási folyamatnak, a legnagyobb időbeli és térbeli rugalmasság mellett.

Egy-egy webináriumi előadás 20-25 percig tart, amely után a résztvevőknek további 15 percben lehetősége van kérdéseket feltenni az előadónak.

A webináriumok kiválóan támogatják az egyéni tanulást, de alkalmasak jelenléti, online vagy kevert tanulási környezetekben, a legkülönfélébb tanulási szakaszokban is egy-egy probléma felvetésére, alaposabb tárgyalására vagy szakmai diskurzus indítására, attól függően, hogy a felvételt hogyan építi be a tanulás folyamatát tervező oktató.

A webináriumok célja:

(1)      a legkorszerűbb diszciplináris (szaktárgyi) és módszertani tudás eljuttatása a tanárjelöltekhez és a gyakorló pedagógusokhoz, az adott területen elismert tapasztalt szakemberek bevonásával;

(2)      korszerű tudásmenedzsment készségek gyakorlati megtapasztaltatása (kumulatív tudásépítés, tudománykommunikáció, digitális jártasság);

(3)      valós időben szakmai pátbeszéd indítása, támogató szakmai közösség építése;

(4)      olyan segédlet megalkotása, amely alkalmas a pedagógusok szakmai fejlődésének támogatására jelenléti, online vagy kevert képzésekben is (videófelvételek segítségével);

(5)      a webináriumi résztvevők számára hiteles és könnyen elérhető tanulási környezet illetve helyzet kialakítása;

(6)      bárki által ingyenesen és kényelmesen (akár otthonról is) hozzáférhető tanulási platform megteremtése

(7)      a projekt kiemelt témáinak, üzeneteinek és eredményeinek eljuttatása a célközönséghez országos lefedettséggel.

A webináriumok egységes formai keretekkel, azonos tanulási szemlélettel (az aktív tanulást, a kumulatív tudásépítést és a támogató szakmai kapcsolatok, szakmai mikroközösségek kialakítását célozva) dolgozzák fel a szakmai és módszertani tartalmakat is.

A webináriumok témái a következő területeket ölelik fel:

  • matematikai, műszaki és természettudományos kutatások, innovációk, új eredmények megjelenítése a tanítás-tanulás kontextusában;
  • matematikai, műszaki és természettudományos tanítási-tanulási módszerek, tantárgypedagógiai eljárások és jó gyakorlatok;
  • tudománykommuikáció;
  • pályaorientációs ötletek, módszerek, jó gyakorlatok.

A webináriumokról szerkesztett videófelvétel készül: így online tudásmegosztó platformokra is felkerülhetnek, és a DVD segítségével offline is használhatók, illetve a videófelvételek szerkeszthetők (például az előadás egy-egy eleme kiemelhető és megvitatható vagy tovább árnyalható). 

A KUTOSZ hazai és nemzetközi projektekben is alkalmazott már webináriumot a pedagógusok képzésére és tudásmegosztására. Így a TUDÁS projektben 2015-2016-ban, illetve az Ark of Inquiry (a természettudományos tehetséggondozást segítő RRI-), és a Rounder Sense of Purpose (a pedagógusok fenntarthatósággal kapcsolatos kompetenciáinak fejlesztését célzó Erasmus+) projektben 2016-2017-ben. Ezek közül például a TUDÁS projekt webináriumai közül 10 előadás a Youtube-on is elérhető, és számos felsőoktatási intézmény (például az ELTE vagy a Debreceni Egyetem) oktatói használták fel anyagait tanárszakos hallgatók képzése során. Ezek a webináriumok elsősorban az aktív tanulás gyakorlatának megismerését célozták, gyakorló pedagógusok saját tapasztalatainak megosztásán keresztül. A webináriumok országos lefedettséget értek el, sőt határon túli résztvevőket és előadókat is vonzottak, egyes webináriumok közösségi média megosztásai és megtekintései pedig százas nagyságrendben mozogtak, a valós idejű részvételen túl a fenntartható hatás felé mutatva.