Jarosievitz Beáta, PhD

Név
Jarosievitz Beáta, PhD
Munkahely
Gábor Dénes Főiskola és SEK Budapest, Általános Iskola és Gimnázium

Dr. Jarosievitz Beáta, fizikus, fizika-informatika szakos középiskolai mesterpedagógus tanár, aki több mint 10 éve a felsőoktatásban, valamint több mint 23 éve a közoktatásban is dolgozik.


Fizikusi pályáját az MTA Központi Fizikai Kutató Intézetében kezdte, majd 1996-ban egyetemi doktori fokozatát a Kiterjedt források gamma-spektrometriája környezeti minták analízisére kutatásáért kapta, nukleáris technika szaktudományból.


2005-ben summa cum laude minősítéssel védte meg PhD dolgozatát az ELTE-en. A PhD fokozat megszerzése után is tovább folytatta tudományos, kutatási-oktatási és fejlesztési tevékenységét, egyre több diákot sikerült motiválnia a kutatómunkába való bekapcsolódásra, a tehetséggondozásban való részvételre.

A tanárnő 4 tanéven keresztül is elnyerte az Útravaló Ösztöndíjprogram–Út a tudományért támogatását, amelynek segítségével diák kutatócsoportjaival, az alábbi témákkal foglalkozott: Az IKT alkalmazása az interdiszciplináris oktatásban és a kutatásban- Szomatoinfra diagnosztikai rendszer alkalmazása, Humáninfra-képalkotás, Radioaktív izotópok inkorporációjának átfogó vizsgálata, Környezeti minták radioaktivitásának vizsgálata. Tanítványai többször is igen sikeresen képviselték hazánkat a különféle nemzetközi természettudományos versenyeken.


2006-2015 között az ELFT megbízásából, sikeresen megszervezte a világ legnagyobb részecskefizikai kutatóintézetének, a CERN, látogatását.


Publikációs tevékenysége jelenleg:

Saját közlemények száma: 117

Idézetek száma: 30

Független idézetek száma: 27

Függő idézetek száma: 3

 

Legkiemelkedőbb elismerései, kitüntetései:

2015: MOL-MesterM-díj

2015: különdíj Az 58. Országos Középiskolai Fizikatanári Ankét és Eszközkiállításon tartott műhelyfoglalkozásért

2012: MTA PEDAGÓGUS KUTATÓI PÁLYADÍJ

2012: Gábor Dénes Főiskola e-Tananyag Minőség Díja 2012, megosztott I.díj

2010: ERICSSON díj a fizika népszerűsítéséért

2006: MTA PEDAGÓGUS KUTATÓI PÁLYADÍJ

2006: III. helyezés A 49. Országos Középiskolai Fizikatanári Ankét és eszközbemutatón műhelyvezetőként

2006: Dicséret az Eötvös Loránd Fizikai Társulat által meghirdetett "Kísérleti eszköz" című pályázatra benyújtott pályamunkáért

2005: Magyar Köztársasági Bronz Érdemkereszt kitüntetés

2004. Dicséret a 47. Országos Középiskolai Fizikatanári Ankét és Eszközkiállításon tartott műhelyfoglalkozásért

2003: Emléklap (A Fővárosi Közgyűlés Oktatási Bizottsága részéről)

2002: Arany Katedra díj - Magyar Kultúra Napján

2002: Sikeres felkészítéséért kapott tanári díj. a VII. Országos Tudományos és Technikai Diákalkotó Kiállításra

2002: Diákok sikeres felkészítéséért kapott tanári díj a magyar.net Alapítvány által kiírt pályázatban

2000: MTA PEDAGÓGUS KUTATÓI PÁLYADÍJ


Lásd még bővebben videó portré: http://sukjaro.eu/?q=node/57